BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD AQUA ontvangt zijn eerste sterren.

BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD AQUA ontvangt zijn eerste sterren.

Het is ons een genoegen aan te kunnen kondigen dat BNP Paribas L1 Equity World Aqua een  ‘Overall’1 viersterrenrating heeft ontvangen van Morningstar voor zijn goede rendementen waarmee dit compartiment momenteel tot de beste fondsen behoort in zijn categorie.

BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD AQUA is een ‘waterfonds’ dat belegt in innovatieve oplossingen, zowel in de ontwikkelde markten (herstel van waterleidingen, enz.) als de opkomende markten zoals China (verstedelijking, toegang tot drinkbaar water, behandeling van afvalwater, enz.). Beleg in aandelen die de duurzame kwaliteit van water in de toekomst ondersteunen.

Klik hier voor meer informatie.
1 ‘Globale’ rating van C-aandelen, na aftrek van kosten, in euro. Bron: BNPP IP, Morningstar, per 9 maart 2016.

2 Rendement van C-aandelen in euro, na aftrek van kosten: 2014: 14,55%, 2015: 12,46%. Bron: BNPP IP Rendementen uit het verleden zijn geen indicatie voor de toekomst.

 

bron http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000PMYD

 

Een belegging in dit fonds is onderhevig aan marktschommelingen en aan de risico’s die inherent zijn aan beleggingen in roerende waarden. De waarde van beleggingen en de inkomsten die zij genereren, kunnen zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat beleggers hun aanvankelijke inleg niet terugkrijgen. Dat betekent dat het in dit document omschreven fonds gepaard gaat met een risico van kapitaalverlies.
Bron © 2016 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn content-providers, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, (3) bevat geen beleggingsadvies, (4) is alleen verstrekt voor informatiedoeleinden, (5) de juistheid, volledigheid of tijdigheid ervan zijn niet gegarandeerd, (6) is samengesteld uit beleggingsfondsgegevens gepubliceerd op diverse data. De verstrekte informatie is voor uw eigen risico. Morningstar is niet aansprakelijk voor enige schade of enig verlies als gevolg van enig gebruik van deze informatie. Controleer alle informatie voor gebruik en neem geen beleggingsbesluit behalve op advies van een professionele beleggingsadviseur. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. *Bron: Morningstar, BNPP IP per januari 2016.

Disclaimer - Privacy - © copyright Webassur.be & Fintro Vrancken Finance - Powered by Modulink.be - Webassur